Andre arrangement

Det kommer til å bli flere arrangement knyttet til Marta Schumanns liv og virke i løpet av 2019.

Først ute er Klimafestivalen i Molde som 21. januar kl. 19.00 bruker Marta Schumanns roman Utbrot i sitt «Klima i beredskapsperspektiv» på Krona, Romsdalsmuseet.

4. februar kl. 18.00 har biblioteket i Valldal en minnemarkering. «Marta Schumann 100 år».
Marta Schumann var født i Valldal.
En kveld med foredrag og opplesning for å minnes forfatteren:
«Marta Schumann – liv og virke» v/ Britt Schumann
«Forfattarskapet knytt til lokalhistoria» v/Astor Furseth
«Marta Schumann og det norske 1700-talet» v/Jan Eivind Myhre
«Marta Schumann – fortid, samtid og framtid og miljø» v/Åse Berg

Lørdag 9. februar er hovedmarkeringa i Molde.

26. februar kl. 12.00 er det formiddagskafé med Romsdalsmuseets Venner på Krona.
«Marta Schumann – fortsatt like aktuell» v/Åse Juveli Berg.

Det arbeides med en vandring i Valldal knyttet til Marta Schumanns bøker.

«Molde antikvariat og ymseri» ved Jon Peder Vestad har sagt de kan huse et arrangement. Følg med!