Litterært seminar 9. februar

Teatret Vårt, Plassen, Molde kl. 10 -16

Program
09 – 10: Registrering,
Seminaret er gratis.   Påmelding: se under*

10.00:  Åpning v/ biblioteksjef Evy Sisilie Bergum
Diktlesing mellom hvert innlegg v/ Vivi Sunde

10.10:  Marta Schumann – liv og virke
             v/datter og skribent Britt Schumann

10.40:  Marta Schumanns forfatterskap
              De historiske romanene
              v/professor og litteraturviter Liv Bliksrud

11.20:   Marta Schumanns forfatterskap
               Fra 1977 til 1992
               v/forfatter Arne Ruset

12.00    Lunsj **

13.00:   Marta Schumann og det norske 1700-tallet
               v/historieprofessor Jan Eivind Myhre

13.40:   Språket hos Marta Schumann
               v/forsker og språkviter Tor Erik Jenstad

14.25:    Kort pause

15.00:  Marta Schumann vs. Johan Falkberget
              v/Martaentusiast og Falkbergetkjenner Åse Juveli Berg

Oppsummering, mulighet for spørsmål.  Slutt kl. 16.

17.00   Seminarmiddag***

*Påmelding Molde bibliotek:
Telefon 71 11 15 50, e-post: biblioteket@molde.kommune.no
Eller biblioteksjef:
telefon 915 78 764,  e-post: evy.sisilie.bergum@molde.kommune.no
Se også egen side her.

**Lunsj er dagens suppe, brød og kaffe. Kafé Kurt, Plassen.
Kr. 135,-  Bestilles ved påmelding, senest 6. februar. Betales i kassen.

***Seminarmiddag, Scandic Alexandra (5 min. fra Plassen)
3 retters middag kr 495,- pluss drikke.
NB! Bindende påmelding senest 1. februar.
Betales direkte på hotellet.

Medvirkende:

Evy Sisilie Bergum
Biblioteksjef Molde bibliotek.
Den viktigste samarbeidspartneren for at vi har fått til denne minnemarkeringa.

x


Vivi Sunde
Utdannet ved Statens Teaterhøyskole 1972-75 og ble fast ansatt ved Teatret vårt samme år. Hun har også arbeidet ved Riksteatret, Det Norske Teater og gjort enkelte filmroller. Hun har en lang og allsidig karriere først og fremst som skuespiller, men hun har også gjort regi, skrevet manus, oversatt og dramatisert ulike tekster og laget egne produksjoner. Hennes siste rolle ved Teatret Vårt var som Charlotte i Høstsonaten i 2018.

Britt Schumann
Datter av Marta Schumann. Journalist og skribent. Cand.Polit. i sosiologi, bachelor i Latin-Amerika studier, journalistutdanning og fagforfatterutdanning.  Siden 1990-tallet for det meste jobbet med internasjonale spørsmål for ulike organisasjoner. De siste årene mest engasjert i latinamerikanske spørsmål. Skriver bok om kvinner og fredsprosessen i Colombia.

 Liv Bliksrud
Dr. philos., professor em. i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Har skrevet og redigert en rekke bøker og artikler om og av eldre og nyere norsk litteratur med særlig vekt på Undsets forfatterskap og 1700-tallets litteratur. Siste utgivelse: «Jerusalems skomaker på norgesbesøk. Om jødiske motiver i Bergljot Hobæk Haffs forfatterskap.» Bokvennen Litterær Avis (BLA) nr. 11/12, årgang 29, 2017.
x

Arne Ruset
Forfattar og tidligere overlege i psykiatri,
fødd i Fjørå i Norddal kommune.
Debuterte i 1973 og har skrive 7 samlingar dikt, 3 barnebøker, 2 novellesamlingar og 2 romanar.
Litteraturkritikarprisen i 1987, Kulturdepartementets barnebokpris i 1999. 
Busett i Molde sidan 1980.  Berg brest fra 2014 er bygd opp av 12 historier der vi møter bygdefolket før, under og etter katastrofen. Ein berghammar rausar ned i fjorden og veldige flodbølgjer soper med seg menneske og hus.


Jan Eivind Myhre
Professor emeritus i moderne historie ved Universitet i Oslo.
Tidligere professor ved NTNU, Trondheim og professor II ved Universitetet i Tromsø.
Har utgitt om lag 30 bøker.
«Norsk historie 1814-1905» (Samlaget 2012, 2015) brukes som lærebok i bachelorstudiet ved 10 av 12 læresteder i Norge. Gårdbruker Arne Grønningseter og hans sønner Børre og Elias i Valldal er gjennomgangsfigurer i boka.
Gift med Britt Schumann.

Tor Erik Jenstad
Foto: Unni Ulltveit
Født i Sunndal.
Doktorgrad i nordisk språkvitenskap frå 1995.
Forskar akkurat no på prosjektet LIA.
http://tekstlab.uio.no/LIA/prosjekt.html
Dessutan tilknytt språksamlingane ved Universitetet i Bergen, også det som forskar.
Har bl.a. jobba i prosjektet Norsk Ordbok 2014, «der vi siterte Marta Schumann ganske mykje».  Kjent fra bl.a. «Språkteigen».

Åse Juveli Berg
Født i Molde.
Bosatt i Rugeldalen ved Røros fra 1978.
Klassevenninne med Britt. Vanket i det Schumannske hjem.
Fellesinteresse med Marta i fredsarbeidet.
Dr.ing. i uorganisk kjemi fra NTH. Mangesysler i utkantnorge.
Ansvarlig for formidling ved Falkbergetmuseet fra 1989 til 2012. Festivalsekretær for Litteraturfest Røros 5 år. Har gitt ut samling med Falkbergetsitater; «I loddsnoren tegn».